I'll hide in the [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

I'll Hide in The Shadow / Ukryję Się w Cieniu

I'll hi­de in the shadow
of the moon on dark meadow
and let my­self become
un­wanted black widow.

Bur­ned out li­ke a candle
I need now to handle
with li­fe as a sweety
so pret­ty and little.

Uk­ryję Się w Cieniu

Uk­ryję się w cieniu
księżyca na łące mroku
i czarną wdową niechcianą
poz­wolę stać się sobie.

Jak świeca wypalona
te­raz ja­ko dziewczynka
tak słod­ka i kochana
ja pragnę radzić so­bie.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 listopada 2014, 19:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność