Mój pokój jest najczarniejszy do [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 26 opinii.

Nasz Pokój

Mój pokój jest najczarniejszy
do drzwi nie chce pu­kać nikt
po ścianach bru­nat­na krew spływa
czy ja tyl­ko jes­tem w nim?

Czy może tu sie­dzi ktoś jeszcze ze mną
a moi sąsie­dzi to wiedzą na pewno
i z da­la trzy­mają się?

W nim jes­tem także na zewnątrz
to w oczach mych krwa­wa ciemność
lecz w je­go ja żyję śnie.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 czerwca 2019, 14:42
Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]