http://www.youtube.com/watch?v=jhTDrq1hmgQ Tak chciałbym nie pamiętać [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 0 opinii.

NÓŻ POTĘPIENIA (piosenka)

Odtwórz
Tak chciałbym nie pa­miętać ich krwią spla­mionych rąk
i złych nieludzkich spoj­rzeń, lecz oni na­dal są ...

Wbiłeś w mo­je ser­ce nóż potępienia,
czer­piąc sa­tys­fak­cję z mo­jego cierpienia.
Chciałbym Ci wy­baczyć i móc Cię uzdrowić,
lecz na­dal nie ro­zumiem jak mogłeś to zrobić.

Tak chciałbym już za­pom­nieć ... na zaw­sze poz­być się
mych sza­ro-krwa­wych wspom­nień ... tak chcę wy­mazać je ...

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2019, 13:31
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Moon G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]