http://www.youtube.com/watch?v=EqQuihD0hoI Znowu Halloween. Duchy zstępują na [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 7 opinii.

HAPPY HALLOWEEN

Odtwórz

Zno­wu Halloween.
Duchy zstępują na Ziemię
i snują się ulicami
mo­jego mias­ta ponurego.

Rob Zom­bie obchodzi
rocznicę z She­ri Moon ślubu.
Już od daw­na należę
do te­go gościa fan-club'u.

Spo­wite mgłą cmentarze
wi­tają swoich gości -
zwo­len­ników tradycji
wiel­kiej niedorzeczności.

Na dro­gach ma­sak­ra -
śmierć zbiera swe żniwo,
ale cho­ciaż dobrze
sprze­daje się paliwo.

Wyjątko­wo dobrze
sprze­dają się też znicze
a ja dzi­siaj wszystkim
HAP­PY HAL­LO­WEEN życzę.

Zro­bię so­bie maraton
moich ulu­bionych horrorów.
Wolę oglądać oblicza
nieis­tniejących potworów.

- Mathil­da Bon­bon - 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2014, 07:40

No a Va­nes­sa to nie tan­de­ta tyl­ko schow - ta­ka zabawa. 

Oczy­wiście że nie -
Nie pot­ra­fię jeszcze wielu in­nych rzeczy.
Ale mogę po­lecić dobrą mu­zykę . 

Żyć chwilą obecną ? To sym­bol i zwias­tun upad­ku. To po­gar­da do życia ja­ko całości. Właśnie ,,Dru­ga -st... " nap­lułaś do ta­lerza dla tych co sza­nują swe życie .
Va­nes­sa May to tandeta.
Odtwórz  

Nie za­pomi­nam o ludziach zbyt szyb­ko... zwłaszcza kiedy mają coś wspólne­go z moim prob­le­mem... Ja­pońcy są prze uta­len­to­wani, wiem o tym... znasz Dream Theater?

Odtwórz  

Jest . 
Ma­my czas za­dumy , wspo­mina­nia, ref­lek­sji . Te­go dnia stoimy przed dy­lema­tem życia i śmier­ci. Do­tyka­my nasze­go egzys­ten­cjo­naliz­mu i je­go kruchości.
Przy­pomi­namy bab­cię która ma­mi sie opieko­wała i baj­ki czytała. [...] — czytaj całość

Nie wy­daje mi się. Hal­lo­ween jest w USA... wszędzie in­dziej to tyl­ko na­mias­tka. Po­wie­działabym raczej, że po­niżeniem nasze­go człowie­czeństwa są nar­ko­tyki i por­nogra­fia, złodziej­stwo i zakłama­nie... no i al­ko­holizm - o tym aku­rat na włas­nej skórze zdążyłam już się prze­konać. Ale dzieci przeb­ra­ne za pot­worki, chodzące po do­mach i zbierające słodycze... ? Wys­ta­wianie Hal­lo­weeno­wych dyń... co w tym ni­by jest po­niżające­go RozaRuniu? 

Nie uz­naję Hel­lo­wen . 
To po­niżenie nasze­go człowieczeństwa. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]