Gwieździsta mroźna noc ... Mieszkam [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Myśli przelane na papier : Koniec Roku

Gwieździs­ta mroźna noc ...
Mie­szkam na po­nurym cmen­tarzu ...

Dziś mam wszys­tko to, o czym marzę
i nie przej­muję się tym, że cze­ka mnie
co­naj­mniej pół ro­ku na
wszpi­talu psychiat­rycznym oddziale,
nie mar­twi mnie to , wca­le a wcale.

Wciąż nie mogę kon­tro­lować moich drga­wek ...
to bar­dzo cieka­we, od­sta­wiam chwi­lowo kawę
i w os­tatni dzień do­mator­skiej wolności
po­pijam bab­skie ma­lino­we piwo,
re­lak­suję się i odpoczywam,
mam jeszcze SE7EN sztuk te­go piwa
a za trzy godzi­ny jadę na obiad do stry­ja i cioci.

Dob­rze, że to pi­wo mi we łbie nie mąci
a tyl­ko us­po­kaja ...
Prze­pisa­li mi tab­letki, po których jes­tem na ha­ju ...

Ha­lope­ridol, per­na­zyna oraz dep­re­xolet ...
w świat otu­manienia słod­ko so­bie poleć,
ale nie zażywam ich na razie,
bo nic się nie da zro­bić na ta­kiej fazie.

Roz­ważam też możliwość
połknięcia wszys­tkich na raz
a mam te­go ty­le, że mogła bym być martwa
choćby i za­raz, za chwilę, ale nie ...

Wolę pi­wa na­pić się i myśleć,
że nic złego się nie dzieje,
choć Araya - li­der Slayera
właśnie z głośników bumboksa
głośno jak roz­darty ko­gut pieje,
że nie ma łat­wej dro­gi wyjścia.

Nie ocze­kuję powtórne­go przyjścia
Je­zusa Chrys­tu­sa, bo to wiel­ka ściema,
choć cu­da się zdarzają, kiedy ta no­wa era
nudzi mnie tak bar­dzo i me oczy oraz uszy
po­kole­niem młodych in­ternautów gardzą,
że wra­cam umysłem do lat me­go dzieciństwa,
za którym tęsknię tak bar­dzo ...

Przy­pomi­nam so­bie mo­je cu­dow­ne sny,
z których nie war­to się budzić.

Mo­ja sa­mot­ność mnie nie nudzi
i nie wiem cze­mu jes­tem ta­ka niedobra,
że gdy piję to mam na serio
wy­jeba­ne na ludzi ...

Po­ra kończyć ten spontan,
bo muszę się jeszcze zdążyć
przed wyjściem wykąpać
i coś tłus­te­go na patelni
pod przyk­rywką upichcić-udusić.

Po­cie­szam się myślą, że jest ...

... jak być mu­si.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2015, 11:00
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność