Gęsta mgła spowiła góry, śnieg [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Odbicie +

Gęsta mgła spo­wiła góry,
śnieg pok­rył szczyt potężny.
Siedzę sa­ma u je­go podnóża
i piszę w sied­lisku węży :
'' Cze­mu nikt nie czy­ta moich wierszy?''.

Chcesz przeczy­tać? ...
Bądź pierwszy.
Wszys­tko płynie ciemną krwią
z sa­mego wnętrza mo­jej piersi.

Tu­taj nie ma równych ...
Tu są gor­si al­bo lepsi.
Nie oszu­ka mnie twój ubiór złudny,
że ni­by jes­teś z mias­ta a nie ze wsi,
bo lit­ra­mi pi­jesz pepsi.

Widziałeś mnie ...
Od­niosłeś wrażenie, że skądś mnie znasz.
Może już widziałeś mnie kiedyś w swoich snach?

Czuję twój strach.

W moich oczach widzisz siebie
gryzące­go piach.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2016, 15:48
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]