Gdy mówiłaś '' przysięgam [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Fatalna Pomyłka Na Południe od Nieba

Gdy mówiłaś '' przy­sięgam ''
nie wie­działaś co Cię czeka.
Jak mogłaś wyjść
za tak złego człowieka?

Każde­go ranka
w roz­paczy się budzisz
i że będzie lepiej
wciąż tyl­ko się łudzisz.

I mod­lisz się w trwodze
codzien­nie do Boga
by śmierć nań On zesłał -
tak wiel­ka ta trwoga.

W noc straszną poślubną
wyszło szydło z wora...
Twój lu­by to kawał
sa­dys­ty - potwora.

Aż raz zrozumiałaś,
że nikt Ci nie pomoże
i postanowiłaś
wy­kończyć go nożem.

Fa­tal­na pomyłka
na połud­nie od nieba...
Wiesz te­raz, że wszystko
prze­myśleć dob­rze trzeba.

Wier­sz in­spi­rowa­ny praw­dziwą historią.
Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2015, 13:07

sa­mot­ność jest (by­wa) bez­pie­czniej­sza...?" Prze­pij­my" to fiszką, żeby ludzi to nie spo­tykało. Ser­deczności :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]