Dla mnie to dziwne, [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

Twarzmózgserce

Dla mnie to dziw­ne, że każdy ma głowę.
Oczy ma, uszy, nos ma i usta...
Lecz twarz jdne­go nieziem­sko piękna
a dru­ga twarz tak strasznie paskudna.

Dla mnie to dziw­ne, że głowę ma każdy
a w niej, w tej głowie, mózg się znajduje...
Lecz jed­ni ludzie są bar­dzo mądrzy
a in­ni to głupie ci­py i chuje.

Dla mnie to dziw­ne, że każdy ma serce,
co krew pom­pu­je, przy życiu nas trzyma...
Lecz je­den to ser­ce wciąż okazuje
a dru­gi się zda­je jak­by ser­ca nie miał.

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2015, 12:23

Padłam! Re­welac­ja! Coz, czlo­wiek to spe­cyficzne stworze­nie. Pies to pies, kot to kot... A człowiek? 

:) :) 

:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]