Demon w ciele kapłana [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

* Będzie Się Działo II * : DEMON W CIELE KAPŁANA

De­mon w ciele kapłana swą misję roz­począł
od ra­zu i sprzątać zaczął od ra­na
by do następnej mszy w połud­nie się wyrobić
i no­wy wys­trój kościoła uszykować.

Trupów nie za­mie­rza cho­wać, je­no nowy,
piękny ołtarz z nich zro­bi,
kładąc je je­den na dru­gim a w owy
stos zgnilców krzyż wbi­je do góry nogami,
Chrys­tu­sem do tyłu od­wróco­ny i z tru­pem
suchciel­ca od fron­tu przymocowanym.

Gdy wier­ni w połun­die na mszę przybyli,
no­wy ołtarz ich nie prze­raził, choć
na pier­wszy rzut oka trochę zaszokował,
ale widzieli, że kapłan zdrów i cały
przed nim stoi i nicze­go się nie boi,
będąc do roz­poczęcia ka­zania gotowym.

' Słuchaj­cie moi wier­ni, dziś tu zgromadzeni...
Za­raz dostąpi­cie zaszczy­tu by­cia świadkami
Wiel­kiego Zmar­twychwsta­nia No­wego By­tu! '.

Wtem górę trupów tknął swą
de­moniczną dłonią i trzydzieści trzy zgnil­ce
zmar­twychwstały i w stronę te­raz już
prze­rażonych wier­nych szyb­kim krokiem
i ze straszli­wym hor­rro­rem w oczach ruszyły.

Kiedy ich dor­wały to mięso z nich
częściowo og­ry­zając w ta­kie same
zom­bie - straszne kreatu­ry ich zmieniły.

Po­tem już większą zgnilców gromadą
w głąb mias­teczka się udały, tym samym
światową epi­demię zom­bie rozpoczynając.

De­mon w ciele kapłana nie opuści
pla­nety Ziemii, dopóki je­go misja
Całko­witej Zagłady Ludzkości
nie zos­ta­nie wykonana.

A po­niżej BO­GOBóJSTWO i ich świet­ny
te­ledysk - ' Hołd Dla Sza­tana '.

Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 września 2014, 09:35
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]