czy można uznać to [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 2 opinie.

pytanie retoryczne

czy można uz­nać to 
za samobójstwo

gdy zu­pełnie przypadkiem
roz­leję się jak mleko
które­go brak­nie do ka­wy?

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2019, 11:52

Jeśli mle­ko się roz­lało to pi­je się pi­wo, które się lub in­ni nawarzyli... 

sa­mobójstwo to jest wte­dy, gdy jest się tyl­ko z sa­mym sobą i prze­ciw­ko sobie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]