Czym jest zło? .... Zło [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

ZŁO

Czym jest zło? ....

Zło to pe­dofil, który dziecko
małe gwałci i morduje...

Zło to szwa­bi, faszyści
z czar­no-białego filmu,
je­den dru­giego żyda
w Au­shwitz Bikenau
bez­li­tośnie morduje....

Bes SSkupłów chuje...

Zło to piep­rzo­ny brudas,
który bombę zakłada
i wśród ludzi ekksploduje....

Zło to człowiek,
który psa w le­sie porzuca
i ok­rutnie do drze­wa przywiązuje...

Zło to po­nure tło,
które niebo świata
i księżyc nocy
krwią na czer­wo­no barwuje,

Zło to broń,
które uderza w skroń....

Zło to On, który przychodzi,
kiedy bez­bron­ne w rodzinie
al­ko­holic­kiej się rodzi
a rodzic je­go w ser­ce mu bez­li­tośnie godzi....

Zło to Diabeł w butelce
i nie chcę nig­dy więcej
ra­nić Cię Mój Skarbie,
choć dziś jeszcze szczy­nami
nieboszczy­ka się karmie.

Po­wiedz mi czy zło
to jest przyk­re to,
że sam tak bar­dzo sam się ra­nie ?

Po­wiedz mi, mo­je czar­nowłose Kocha­nie ?

Tak bar­dzo za Tobą płaczę....

Po­wiedz .... ''Ja Ci wy­baczę'' .

* Tyl­ko dla Mrs Ver­cetti *

... Łez morze z oczu mi le­ci.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2015, 13:21
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]