czy Ciebie spotkać za murem [...] – Spettro

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Spettro — zgromadziliśmy 5 opinii.

...

czy Ciebie spotkać
za mu­rem i uciec
czy z Tobą o siebie zapytać
a może...
jed­nak tyl­ko mnie zapamiętasz

ja?

być może jestem
jak kołysanka
jak łagod­ny sen przed
pięknym porankiem
być może
wys­tar­czy mnie zaśpiewać
by usnąć

ale po­tem trze­ba się obudzić

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 kwietnia 2019, 21:55

MyAr­czi- dziękuję. To dla mnie og­romny kom­ple­ment :) 

w tak krótkim cza­sie wróciłem tu tak wiele ra­zy... szacunek 

A kto lu­bi się budzić? Tym bar­dziej z piękne­go snu, w którym można by wie­czność żyć. 

Bar­dzo mi miło :) Dziękuję. 

war­to żyć dla chwi­li, w której przeczy­ta się dob­ry wiersz
oto ta chwila 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]