Czemu do mnie szepczesz? [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ czerwony śnieg +

Cze­mu do mnie szep­czesz?
Twój głos prze­cina mroźne po­wiet­rze.
Co podłego po­wiesz mi jeszcze
za­nim zacznę wrzeszczeć?

Co mi jeszcze ut­niesz?
Mój ki­kut wygląda pas­kudnie,
lecz krew z niego sączy się cud­nie
na śnieg czer­wo­ny wreszcie.

Mów, dokąd mnie pro­wadzisz?
Wiesz prze­cież, że nic nie po­radzisz
na to, że kiedy tyl­ko zechcę
jes­tem od tak w sta­nie Cię zgładzić.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2016, 13:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]