Czasem bywa, że bardzo [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

MATKA NADZIEJA

Cza­sem by­wa, że bar­dzo długo
mu­sisz błądzić pośród demonów
by dos­trzec two­je anioły.

Na­rodziłeś się we krwi i bólu...
płakałeś krzycząc zła świata
już wte­dy świado­my, tak bezbronny,
niewin­ny i całko­wicie obnażony,
zrodzo­ny w przeczu­ciu,
że życie twe w ręce swo­je
biorą ok­rutne potwory.

Kroczysz przez ciem­ny tunel,
łza­mi za­lany cier­pisz, z zim­na drżysz i strachu
w sa­mot­ności prze­rażony, lecz w oddali
dos­trze­gasz małe światełko nadziei...
pro­myk jas­nym światłem rozpalony.

Kroczę przez śnieżne pustkowie
i tyl­ko Ty się do­wiesz kim jestem
i tyl­ko Ty od­dychać będziesz
tym, którym ja od­dycham rześkim powietrzem.

Idź przed siebie... to trochę da­leko jeszcze,
ale dot­rwać mu­sisz i dot­rzeć na ko­niec tunelu.

Twarz mą bladą zasłania błękit­ny welon
a oczy me wiel­kie i piękne spoglądają
w kierun­ku blis­ko znaj­dujące­go się
ob­ra­nego prze­ze mnie celu.

Stoję spo­koj­nie i czekam
aż uj­rzę ut­ra­pione­go
do gra­nic możli­wości cier­piące­go człowieka.

Wychodzisz z tu­nelu do me­go światła
i płacz trwo­gi wy­doby­wa się
roz­dartym głosem z twe­go gardła...

Tak jak wcześniej już wielu
pa­dasz wy­cieńczo­ny w mo­je ramiona
i szczęśli­wy jes­teś, bo wiesz że to ja ...Ona...

Two­ja jed­na, je­dyna, wymarzona,
przy­nosząca ukojenie...

Te­raz ser­ce twe się śmieje
a całe zło i ból od­chodzi w zapomnienie,
bo wiesz, że spot­kałeś właśnie mnie...

Twoją Jedną Jedyną...

... Matkę Nadzieję.

Odtwórz

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 maja 2015, 22:21
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]