Czasem bolą bardzo Ciało nerwy [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Tak sobie myślę czytając...

Cza­sem bolą bardzo
Ciało ner­wy duch
Ale żeby ro­bić z tego
Poetyc­kie widowisko
Na całą wieś
I cały internet
To co to to nig­dy nie

Wiado­mo, że życie życiem
Ale nie ono żeby cierpieć
I wcis­kać że to ja­kieś głębokie
Ka­zać jeszcze komuś
Się tym wzruszać podziwiać
Czy w ogóle żądać sto­sow­nych reakcji
Bu­dować tak człowieczeństwo

Są chwi­le cudne
Jak "mo­men­ty" w filmach
Jest ra­dość w życiu
Są od­lo­ty w szczęście
Uśmiech zadowolenie
No i wte­dy tak Ci piszę
I tak mi pisz
Reszty nie po­pełniaj na­wet w epi­tafiach.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 10:00
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]