Czar prysnął ... sen [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 1 opinia.

Tylko Raz

Czar prysnął ... sen od­szedł ...
obudź się na zaw­sze
a nig­dy nie zaśniesz znów
bez możli­wości prób,
no i dob­rze ...

czy dobrze?

życie jest dużo ciekawsze
kiedy poz­na­jesz prawdę ...

oświeca Cię raz na zawsze
i zry­wa z Ciebie kołdrę nagle
byś oczy ot­worzyć mógł ...

to wszys­tko jest tyl­ko kłamstwem,
więc dob­rze ...

bo praw­da to Bóg.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2019, 21:49

Kłam­stwem właśnie ty na­malo­wałeś naszą przyszłość 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Michaelowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]