Cóż za zimno-smutny koszmar... rzeczywistość [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Mroczna Dama +

Cóż za zim­no-smut­ny koszmar...
rzeczy­wis­tość to nie raj
jed­nak dzi­siaj dużo lepsza
niźli tam­ten wro­gi kraj.

Tam widziałam swoich wrogów,
prawdę o nich dał ten sen.
Je­den z nich to dam­ski bokser,
dru­gi - złodziej, tchórz i leń.

Jes­tem piękna, jes­tem silna,
cze­mu ni­by bać mam się ?
Jes­tem tu­taj całkiem sama,
bro­nić sa­ma muszę się ...

Jes­teś ni­kim, jes­teś zerem,
ścier­wem gor­szym od robaka.
A JA! jes­tem Mroczną Damą -
naj­piękniej­szym mro­kiem świata.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2015, 09:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]