Co zrobili ? Czy z [...] – SAMEsadnnes

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SAMEsadnnes — zgromadziliśmy 0 opinii.

Co zrobili?

Co zro­bili ?
Czy z mos­tu skoczy­li ?
Czy na sznurze się po­wieśili ?
Czy pod po­ciąg skoczy­li ?
Czy żyletką żyły swe pod­cięli ?
Czy sambóstwo po­pełni­li?

wiersz • 25 kwietnia 2018, 16:14
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi