Ci wino przynoszę, więc wypij [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wino Marki Jezus

Ci wi­no przynoszę,
więc wy­pij je, proszę ...
że nic Cię nie cieszy
wrażenie odnoszę.

Tak Je­zus gdy widział
złą minę za miną
to wodę przemienił
w ra­dości to wino.

Już szklankę wypiłeś
i uśmiech na twarzy
i sens wszys­tko nagle
ma większy od razu.

Za wódkę nie chwytaj
ni wstrętne to pi­wo ...
jak już chcesz się napić
to kup so­bie wi­no.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 czerwca 2016, 17:25
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 11:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

dzisiaj, 11:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Nędzne wnętrze nie ma [...]

dzisiaj, 11:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 11:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 11:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]