Ciągle szukam, ciągle błądzę, lecz [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

* świadomość *

Ciągle szu­kam, ciągle błądzę,
lecz ku praw­dzie co­raz bliżej.
Czas mam, więc na pew­no zdążę.
Gdy się do­wiem to napiszę.

Bóg dał ro­zum mi otwarty
abym mogła się dowiedzieć
ja­ki sens ma mo­je życie,
po co jes­tem na tym świecie.

Było ze mną już niedobrze,
wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci.
Wierzę, że nie bez powodu
pos­ta­nowił mnie oszczędzić.

Wiem na­razie, że świat płaski
i że Bo­giem nie Jehowa,
lecz is­tnieje, wiem na pew­no ...
Ona mnie na prawdę kocha!

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2016, 00:30
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]