chemia której uczono nas [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 2 opinie.

słońce rozłupane jak orzech

che­mia której uczo­no nas w szkole
nie odzwier­cied­la reak­cji zachodzącej w ciele
na wi­dok snów i łez, łagod­nej mat­ki gryzącej
dzieci w małe, bla­de czółka
chmu­ry nad­gry­zione cza­sem wisiały
od dłuższe­go cza­su na niebie jak żółte
kar­teczki na lodówkach zor­ga­nizo­wanych ludzi
z cza­sem zaczęły zmieniać barwę na ru­dawy, syp­ki kolor
wkrótce wszys­tko opadnie,

spoj­rzę w górę, na rozłupa­ne jak orzech słońce,
po­nad­gry­zane chmu­ry, ob­raz zacznie się ruszać,
i pot­knę się o cień trawy,
i w końcu, w końcu, znajdę pun­kt na ziemi,
w którym pla­neta wca­le nie kręci się wokół
włas­ne osi, a stoi nieruchomo,
pun­kt ta­ki jak ja, bezpieczny,

nazwę go do­mem, za­sadzę kamień,
po­pat­rzę jak nic z niego nie wyrasta
do­piero wte­dy szczęśli­wa
apomnę na moment
co tak bar­dzo mil­czę

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2019, 09:59

Dziękuję (: 

wszys­tko gra idealnie
pochałania 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y