Byłeś pewien, że jestem [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ YOU CROSSED MY PATH +

Byłeś pe­wien, że jes­tem ta­ka miękka
a ja po pros­tu jes­tem sto ra­zy bar­dziej niż ty
uta­len­to­wana i wrażliwa.

Nikt in­ny niż ja by te­go nie przeżył...
Ju­daszu, po­całun­kiem swoim
zdradzasz mnie pod­czas wieczerzy?

Twoich trzydzieści roz­sy­panych srebrników
pa­noszy się po brud­nej podłodze,
pod­czas gdy trzy mi­liar­dy osób we mnie wierzy.

Nig­dy nie byłam chciwa...

Ale wzięłam na siebie
ty­siąc batów i ciężki krzyż
na stromą pod Gol­gotę drogę
i do­tarłam na sam koniec
dziel­nie znosząc tak straszną trwogę,
choć zda­wała się do przeżycia niemożliwa.

Wiem co czu­jesz kiedy mnie widzisz.
Widzę jak bar­dzo się wstydzisz.

Dob­rze, że aż tak bar­dzo się brzydzisz
sobą i tym co mi zrobiłeś.

Wiesz dob­rze ja­kie to było,
ale to co ja ci zrobię
będzie o wiele bar­dziej niemiłe.

Strach pa­raliżuje cię
gdy zak­rwa­wiona schodzę z krzyża
i idę w twoją stronę, będąc w stanie
z które­go człowiek żaden się nie wyliże.

Od ser­ca ci to piszę.
Odtwórz

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2015, 14:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]