Byłam tam gdy byłam [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Czarny Nieludzki Kruk +

Byłam tam gdy byłam mięsem...
Pełzłam ciem­nym ko­rytarzem w dół
przerżnięta piłą w pół
ręko­ma sta­rałam się za­tar­gać
mój wyk­rwa­wiający się fla­kami tułów
czując, że muszę do­pełznąć tam,
gdzie mo­je miejsce...

Nie po­wiem wiele więcej.

Na końcu dro­gi uka­zał mi się tron
a wy­soko na nim sie­dział ON -
podzi­wu dla ma­kab­ry Bóg -
Czar­ny Nieludzki Kruk,
co pat­rzeć bez końca by mógł
na wi­dok dras­tyczny ten mój
swoimi przerażającymi,
wzro­kiem pochłaniający­mi ślepiami.

Po­tem nag­le przemówił...
W za­sadzie nic wiele nie mówił
swym głosem z głębi ot­chłani, niż tyl­ko : 

'' Zos­ta­jesz na zaw­sze tu, z na­mi, Ma­tyl­do ''.

wiersz • 22 maja 2015, 18:58
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]