Brnąc przez chłód ten [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nie Ukrywaj Się ...

Brnąc przez chłód ten do ciemności
zim­no trwo­ni mo­je kości,
jeśli chcesz mi pozazdrościć
to mnie god­nie zmień.

Prze­cież nie ma tu nikogo,
mów dob­ra­noc swoim bogom
gdy za­sypiasz z myślą o mnie
ta­lent mój wciąż ceń.

Kocham imię je­go - Heniu...
psa miłości Ty nie zmienisz,
bo twe zwierzę choć nie człowiek,
wiem że kocha mnie.

To co dziś mi powiedziałeś
było nędzne, było małe ...
tak trak­to­wał mnie mój tata,
który gwałcił mnie.

Le­piej słuchać psa co szczeka
niż war­czące­go człowieka,
który wprasza mi w me serce
zło, co krzyw­dzi mnie.

Co do kur­wy ja zrobiłam,
prócz te­go że się opiłam
i w do­dat­ku tyl­ko trochę...
win­na mam czuć się?

Wokół ściany i samotność,
masz rodzinę, masz swą godność,
ja mam tu­taj tyl­ko siebie,
muszę lu­bić się.

Nikt mi tu­taj nie pomoże...
mogę się uwol­nić nożem,
ale na­dal To­bie ufam,
proszę, nie rań mnie.

To, że wciąż się wam poświęcam
płynie pros­to z me­go serca
a że To­bie wszys­tko mówię...
znaczy - ce­nię Cię!

Jes­tem sobą, jes­tem szczera,
to że masz mnie za frajera
spra­wia, że me piękne serce
wciąż wyk­rwa­wia się.

Ja nie wni­kam w two­je czynki...
wiem .. dos­tałeś od Justynki,
ale mnie to chuj obchodzi...
nie do­tyczy mnie.

Tyl­ko cze­mu mnie poucza
o miłości gość co zrzuca
lat trzydzieści małżeństwa
NA MŁODY TYŁEK JEJ???

Kto do te­go się tak przyzna
jak nie praw­dzi­wy mężczyzna?
Słusznie pew­nie się poczułeś
gdy trzasnęła Cię ...

Nie uk­ry­jesz się.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 października 2015, 02:46

chylę czoła dla Two­jego ta­len­tu, i jak zaw­sze cze­kam na następny wiersz... 

war­to tyl­ko kochać i móc tyl­ko z ser­ca pisać. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]