Banda troglodytów ... już o [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

WHISTLE BLOWER

Ban­da trog­lo­dytów ...
już o nic nie pytam.
Nie oglądam wiadomości
i ga­zet nie czytam.

Broad­cast your­self brother
gdy prawdę znasz bracie
i szu­je zdemaskuj
na youtu­be, tu, w sieci.

Naj­więcej się dowiesz
od tych co nie boją
się śmiało dokopać
par­szy­wym tym gnojom.

To wszys­tko to kłamstwo,
świat tyl­ko się kręci
dla chci­wej elity
i dla ich pieniędzy.

Więc możesz śnić dalej
lub zbudzić się bracie
i prawdę odnaleźć
tak, właśnie tu, w sieci.

świat nie jest okrągły,
wy­bory to ściema
a stac­ji kosmicznych
i kos­mo­su nie ma!

De­dyko­wany użytkownikom:

Truthunveiled777
A Call For An Uprising
Eric Dubay
Rob Skiba
jeranism
Thecontroversy7
dmurphy25
Cap­tain Ob­vious

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2016, 20:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć