Alkohol, narkotyk, zatrute szczepionki, łzy, przemoc, [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ LETHAL +

Al­ko­hol, narkotyk,
zat­ru­te szczepionki,
łzy, prze­moc, zły dotyk
i kłam­stw pełne czcionki.

Broń pal­na i noże,
co za­bić też może
to naj­pierw Cię zrani
byś poczuł się gorzej.

Codzien­na harówa,
bez­senność, ból brzucha,
w brud tok­syn w pokarmie,
za psią forsę fucha.

Che­miczne odpady
ma­sowej zagłady
wdycha­ne z powietrzem
z ko­minów ple­jady.

wiersz • 22 maja 2016, 22:44
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]