Ach, jak słodko jest gdy [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Zabójczy Urok +

Ach, jak słod­ko jest
gdy nie śmiesz spoj­rzeć mi w oczy.

Nap­rawdę jest przesłodko
gdy przed moim wzro­kiem uciec nie możesz
i wiesz, że nie uciekniesz,
więc nie ro­zumiem, dlacze­go próbujesz?

Czy mo­je oczy są w twoim ulu­bionym kolorze?
Czy są w twoim ulu­bionym kształcie?
Czy gdy na mnie pat­rzysz
to jak w ra­ju się czujesz?

Wiem, że kiedy mnie widzisz
masz w głowie tyl­ko te dwa słowa...

Zgwałć mnie !

Po­tem ułamek sekundy...

... udało mi się moim wzro­kiem złapać Cię
i zdo­mino­wać twe dwa słowa moimi czterema...

Za­bij Się Dla Mnie !!!

Te­raz in­ne­go Bo­ga niż ja
już dla Ciebie nie ma.

Myślisz tyl­ko o mnie
gdy pod­ci­nasz so­bie żyły w wan­nie.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 stycznia 2015, 22:35

Dzięki, ale ten os­tatniu usunę, al­bo prze­robię na inny.... 

Bar­dzo dob­re wiersze. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]