został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

ta­ki jeszcze do mnie nie pi­sal :D 

nie wiem
nie 

już ja­kiś Mar­cin zos­tał świętym

zatem?

czy­tałaś Wyz­na­nia św. Augustyna? 

nie ufam wyznaniom 

To­bie cały czas mówię coś całkiem innego,
ale z Ciebie dzieweczka głucha
na wyz­na­nia mar­ci­na starucha 

a mnie mo­wi, ze sie pysznie 

przyj­dzie dzień, że ape­tyt zaspokoję

nies­krom­nie to zab­rzmiało, ale tak wyglądają dro­gi do świętości

zo­bacz ile się trze­ba przy tym na.. na.. niech będzie nap­ra­cować,
w końcu z Muzą moją roz­ma­wiam :) 

na­robi­les apetytu 

jes­tem Ci winniczkiem 

przep­raszam ku­ry, a na­wet ko­guty i jaja

Lilę, też 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]