został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

ta­ki jeszcze do mnie nie pi­sal :D 

nie wiem
nie 

już ja­kiś Mar­cin zos­tał świętym

zatem?

czy­tałaś Wyz­na­nia św. Augustyna? 

nie ufam wyznaniom 

To­bie cały czas mówię coś całkiem innego,
ale z Ciebie dzieweczka głucha
na wyz­na­nia mar­ci­na starucha 

a mnie mo­wi, ze sie pysznie 

przyj­dzie dzień, że ape­tyt zaspokoję

nies­krom­nie to zab­rzmiało, ale tak wyglądają dro­gi do świętości

zo­bacz ile się trze­ba przy tym na.. na.. niech będzie nap­ra­cować,
w końcu z Muzą moją roz­ma­wiam :) 

na­robi­les apetytu 

jes­tem Ci winniczkiem 

przep­raszam ku­ry, a na­wet ko­guty i jaja

Lilę, też 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 11:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 11:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

dzisiaj, 11:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Nędzne wnętrze nie ma [...]

dzisiaj, 11:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 11:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 11:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]