został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

Lu­bisz się tak ob­cym loo­dziom podkładać? Ola­boga! Straszeczny z ciebie leń. :p 

Taaak, po­myślałem, że jak Cię położę na jez­dni, to może służby sprzątające Ci wyszo­rują resztki kla­wiatoory maszyną do czyszcze­nia ulic? :D 

Fakt, na szczot­ko­wanie tych twoich zgniłków jest już za późno. Może zastąp im­plan­ta­mi? Ale o nie też trze­ba dbać. Nikt nie zro­bi te­go za ciebie. :p :D 

Mu­sisz nau­czyć się sa­ma myć ząbki, nie będę Ci wie­cznie szczot­ko­wał tych zgni­luszków. :D:P 

Gdy­byś cza­sem mył zęby, byłoby znacznie le­piej. Sam odświeżacz do ust nie wys­tar­czy. :p 

Imię nieznane,
i jak Ci sma­kuje? :P

Ka­ti,
słuszna uwa­ga, ale trze­ba po­kony­wać swo­je lęki. :D:P

Miłego po­połud­nia. :)) 

wiem ,wiem z "człon­kiem "nie ma żartów haha;-)p 

Już to zro­biłam! :p 

Ty mi nicze­go w us­ta nie wpychaj... nie dbasz wszak o hi­gienę. :P 

Jakże by inaczej! W twoich us­tach... bez­cenne. :p 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]