został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

Gdy­byś cza­sem mył zęby, byłoby znacznie le­piej. Sam odświeżacz do ust nie wys­tar­czy. :p 

Imię nieznane,
i jak Ci sma­kuje? :P

Ka­ti,
słuszna uwa­ga, ale trze­ba po­kony­wać swo­je lęki. :D:P

Miłego po­połud­nia. :)) 

wiem ,wiem z "człon­kiem "nie ma żartów haha;-)p 

Już to zro­biłam! :p 

Ty mi nicze­go w us­ta nie wpychaj... nie dbasz wszak o hi­gienę. :P 

Jakże by inaczej! W twoich us­tach... bez­cenne. :p 

Imię nieznane,
Wie­działem, że Cię po­ruszy dom­niema­ny wul­ga­ryzm, ale tam może być rzeczy­wiście chuchrem, cha­mem, chciw­cem... i co tam so­bie kto do­pisze. :P

Ela, wyczu­wam doświad­cze­nie w Twoim głosie. :P
Bar­dzo miło Cię widzieć. :))

Kati, [...] — czytaj całość

Mar­cin, Mar­cin - na­jis­totniej­sza jest pochwała :-))) 

he he dob­reee ! członków ci u nas dos­ta­tek, strach tv włączyć, bo od ra­zu : 
Odtwórz

poz­drówki :) 

pod­piszę się pod mądrym i sub­telnym ko­men­tarzem Eli. Ufam, że mi wy­baczy, a może i pochwa­li :) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]