został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

co by po­wie­dzial je­zus na ta­kie slownictwo... 

Masz coś prze­ciw hi­gienie? :D
Spo­dobałbyś się Imieniu niez­na­nemu, to straszna Fle­ja. :D 

a co tu­taj mamy?

pier*dol* le­nie o higienie

to dob­rze, dob­rze, bar­dzo dob­rze! :) 

Wy­migu­jesz się Bru­dasie od od­po­wie­dzi. :P 

Tak, dob­re so­bie. :D 

Ja jes­tem czys­ty, a Ty? :P 

Oczyść się, a wszys­tko będzie dob­rze. :p 

Nie, to da się nie tyl­ko zo­baczyć, ale też wyczuć. :P 

Masz brud­ne myśli, to dla­tego sta­le przy­pisu­jesz mi za­nied­ba­nie hi­gieny. :p 

Się - nie, ale bru­daśną Żmijkę - cze­mu nie? :P 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]