został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

OK. :D

Li­la, na co cze­kasz, wys­ka­kuj. :P 

ja lu­bie male 

jeśli o mnie la­ta, to so­lidar­ność plemników

Li­luś pew­nie z jaj­ni­kami wyskoczy 

Ci­nek (też so­bie poz­wolę na zdrob­nienie ;) )
Masz rację, mu­siał do nich mówić ich języ­kiem. :D
Mnie też ra­duje, tyl­ko Flej­ka na­dal po­noora. :P

Co Was skłoniło, by się schro­nić... że się tak wy­rażę... pod mym człon­kiem? :D 

pow­tarzam: idę ścieżka­mi św. Augustyna 

chy­ba sw. hipokryta 

idę ścieżka­mi św. Augustyna 

mar­cin uda­jesz swietoszka a jes­tes swintuchem 

Je­zus zrąbał choćby han­dlarzy w świąty­ni i na pew­no nie mówił do nich moi umiłowani

Ar­tek, mnie wasza roz­mo­wa ra­duje, w końcu co­raz częściej do szpi­tala przy­jeżdżać będą czys­te ..... i czys­te .....
wierzę w owoc Waszych przemyśleń 

Zro­zumiałby, z pew­nością znał już wte­dy łacinę. :D 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]