został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

Tak, dob­re so­bie. :D 

Ja jes­tem czys­ty, a Ty? :P 

Oczyść się, a wszys­tko będzie dob­rze. :p 

Nie, to da się nie tyl­ko zo­baczyć, ale też wyczuć. :P 

Masz brud­ne myśli, to dla­tego sta­le przy­pisu­jesz mi za­nied­ba­nie hi­gieny. :p 

Się - nie, ale bru­daśną Żmijkę - cze­mu nie? :P 

Lu­bisz się tak ob­cym loo­dziom podkładać? Ola­boga! Straszeczny z ciebie leń. :p 

Taaak, po­myślałem, że jak Cię położę na jez­dni, to może służby sprzątające Ci wyszo­rują resztki kla­wiatoory maszyną do czyszcze­nia ulic? :D 

Fakt, na szczot­ko­wanie tych twoich zgniłków jest już za późno. Może zastąp im­plan­ta­mi? Ale o nie też trze­ba dbać. Nikt nie zro­bi te­go za ciebie. :p :D 

Mu­sisz nau­czyć się sa­ma myć ząbki, nie będę Ci wie­cznie szczot­ko­wał tych zgni­luszków. :D:P 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]