został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

OK. :D

Li­la, na co cze­kasz, wys­ka­kuj. :P 

jeśli o mnie la­ta, to so­lidar­ność plemników

Li­luś pew­nie z jaj­ni­kami wyskoczy 

Ci­nek (też so­bie poz­wolę na zdrob­nienie ;) )
Masz rację, mu­siał do nich mówić ich języ­kiem. :D
Mnie też ra­duje, tyl­ko Flej­ka na­dal po­noora. :P

Co Was skłoniło, by się schro­nić... że się tak wy­rażę... pod mym człon­kiem? :D 

pow­tarzam: idę ścieżka­mi św. Augustyna 

idę ścieżka­mi św. Augustyna 

Je­zus zrąbał choćby han­dlarzy w świąty­ni i na pew­no nie mówił do nich moi umiłowani

Ar­tek, mnie wasza roz­mo­wa ra­duje, w końcu co­raz częściej do szpi­tala przy­jeżdżać będą czys­te ..... i czys­te .....
wierzę w owoc Waszych przemyśleń 

Zro­zumiałby, z pew­nością znał już wte­dy łacinę. :D 

Masz coś prze­ciw hi­gienie? :D
Spo­dobałbyś się Imieniu niez­na­nemu, to straszna Fle­ja. :D 

a co tu­taj mamy?

pier*dol* le­nie o higienie

to dob­rze, dob­rze, bar­dzo dob­rze! :) 

Wy­migu­jesz się Bru­dasie od od­po­wie­dzi. :P 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]