Złapałam się wczoraj w [...] – rudolf88

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rudolf88 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Złapałam się wczo­raj w myślach,
Że chciałabym byś nie spot­kał już in­nej
Ko­biety, a prze­cież ja chcę Two­jego szczęścia
Chcę je nap­rawdę u Ciebie widzieć, w Twoich oczach
Więc na­wet jeśli nie ja,
to niech przy­niesie Ci je 
In­na

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2019, 22:10

Rac­ja, muszę o tym pa­miętać :-D 

"żad­ne szczęście nie jest dos­ko­nałe" ;) 

-Nie zro­bił mi krzyw­dy. ;) po pros­tu przez chwilę po­myślałam egois­tyczne. :-D
- ni­by nie śmierć, choć może i tym­cza­sowa. ;-)
Na szczęście, to pew­nie jeszcze so­bie pocze­kam. :-D 

roz­sta­nie to jeszcze nie śmierć.
przychodzą no­we dni, no­we ob­fi­te chwile
siła to też wy­puszcze­nie z rąk
te­go cze­go nie możemy zatrzymać
to siła miłości.
życzę szczęścia ;) 

Hmm kiedy ktoś zro­bi nam krzywdę to raczej nor­malne ze nie życzy­my mu po­wodze­nia zwłaszcza w kwes­tii w której nas za­wiódł. Wszys­tko przychodzi i z cza­sem wy­bacze­nie chy­ba tez. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]