Z dur­nia idiotę może [...] – Rikitikitawi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Rikitikitawi — zgromadziliśmy 2 opinie.

Z dur­nia idiotę może i zrobisz
Z ge­niu­sza raczej już chy­ba nie
Kto ko­mu tu­taj bar­dziej zaszkodzi?
Książko­wa wie­dza rzu­ca się w cień?
Tam tyl­ko le­kiem myśli się chłodzi
Od­wra­ca na pięcie by skończył się dzień
Gdzie war­tość człowieka po każdej powodzi
Piętrzy się i wzras­ta pa­nując nad snem...

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2019, 17:31

Mi też.
Poz­dra­wiam. :)) 

Cieka­we. Myśl wier­szo­wana. Hm, mi tam się po­doba :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

PetroBlues

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]