Za marzenia musisz zapłacić. [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Za marze­nia mu­sisz zapłacić.
Za le­nis­two podwójnie.

myśl • 6 maja 2019, 22:32

He dob­re. Ale już było. 

obo­wiązki swo­je wyp­le­niam su­mien­nie
na­dobo­wiązki - jak niżej

raczej nie, zdarzyło mi się pew­nie w szko­le w pod­stawówce, ale nie pa­miętam - nie lu­bię so­bie cze­gokol­wiek przypominać 

Każdy ma swo­je za­sady. Ale nie brudzisz spod­ni kałem ? 

ja dzięki le­nis­twu mam często mniej roboty
w myśl za­sady, że dwa ra­zy po­myślisz itd 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat