Za marzenia musisz zapłacić. [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Za marze­nia mu­sisz zapłacić.
Za le­nis­two podwójnie.

myśl • 6 maja 2019, 22:32

He dob­re. Ale już było. 

obo­wiązki swo­je wyp­le­niam su­mien­nie
na­dobo­wiązki - jak niżej

raczej nie, zdarzyło mi się pew­nie w szko­le w pod­stawówce, ale nie pa­miętam - nie lu­bię so­bie cze­gokol­wiek przypominać 

Każdy ma swo­je za­sady. Ale nie brudzisz spod­ni kałem ? 

ja dzięki le­nis­twu mam często mniej roboty
w myśl za­sady, że dwa ra­zy po­myślisz itd 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]