Za brudną szybą na [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 3 opinie.


Za brudną szybą na be­tono­wym parapecie
w obtłuczo­nej do­niczce z suchą ziemią
wyj­rzałem do słońca
Może trup, z którym mie­szkam
mnie podleje
i za­razi się...
życiem

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 grudnia 2011, 01:03

Dziękuję.
Miło, że zaj­rzałyście. :) 

ładne
choć smutniste... 

smu­tek zaszklił mo­je oczy, za­mazując ko­lory, kto zga­sił światło?...kto roz­bił mnie na ka­wałki...?czuję suchość w us­tach i szu­kam życia w in­nych...by na­poić żal... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]