W życiu spotkałam kilka [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 9 opinii.

W życiu spot­kałam kil­ka osób, które chciały mi wmówić, że jes­tem gówno war­ta i spra­wić bym przes­tała w siebie wie­rzyć. Szyb­ko zdałam so­bie sprawę, że pop­rostu chcą bym była ta­ka jak oni...

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 lutego 2015, 10:55

tak. 

A pan ma praw­dzi­we to zdjęcie? 

Andżela pięknem jesteś! 

A czy ja mówię o trupach?
Jak naj­bar­dziej mówię o ,,zjawisku,,

Każdy ro­bi swo­je.
Myśl co chcesz, ale ceń życie. 

A ja mam przep­raszam... /bo mi się nie chce za długo roz­wi­jać tematu/
ko­lok­wial­ne py­tanie, do Was ko­men­tujących i tych płaczących.
Które z Was ma to to­tal­nie w doopie, i wy­lane na to jak [...] — czytaj całość

ma­lut­kich ludzi na­leży uni­kać, sa­mi nie po­siadają am­bicji więc cudze są im solą w oczach..
a ja lu­bię zachęcać ich do roz­mo­wy aby wyczuć (bo so­bie ich zbieram i szuf­ladkuję) czy łajza, czy 'kom­plek­sik' czy za­wis­tny 'pseudoin­te­ligen­cik' który jak nie dos­ta­nie, to nic nie ma - ci jąkają się inaczej ;) bez­cenne :))
a każdy i tak jest mały :) Faj­ny wpis 

Piękna i mądra i życiowa myśl, a ileż to ra­zy poz­wa­lamy się złapać na czy­jes powrozy. 

Ta­kich osób trze­ba uni­kać. Wybór otocze­nia w którym chce­my zyc to bar­dzo is­totna sprawa. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność