Wy też kiedyś zrobiliście [...] – Cicha09

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cicha09 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wy też kiedyś zro­biliście coś, co wy­dawało się, że jest Wam pot­rzeb­ne bar­dziej niż wszys­tko inne?
Zro­biliście to,a po nie długim cza­sie oka­zało się,że to było Waszym naj­wiek­szym błędem? Inic­ja­tywą nie wartą swo­jej ceny,
a te­raz i prob­le­mem.mać!

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 maja 2010, 00:41
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi