Wyrzucanie śmieci? Prosta sprawa. Ale [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wyrzu­canie śmieci? Pros­ta sprawa.
Ale spróbuj ich nie produkować?
To wiel­ka sztu­ka.

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2019, 22:30

Dopóki wiel­cy te­go świata będą to mieli gdzieś, dopóki zaśmieca­nie, niszcze­nie świata będzie im gwa­ran­to­wać władzę i mi­liono­we zys­ki, dopóty nic z tym się nie zmieni...
Ma­luczkim będzie się og­ra­niczać ich pra­wa, możliwości, [...] — czytaj całość

Hm... właśnie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]