Wylazł ropuch obślizgły z [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

Wy­lazł ro­puch obślizgły z pi­jane­go bagna
zdep­tał kwiatek jeszcze nie rozwinięty
Wstał z ziemi kwiatek i zmył błoto
przes­traszo­ne oczy zwrócił ku słońcu
Omi­jały kwiatek mo­tyle niemądre
słuchając plo­tek w tra­wie piszczących

Aż wpadł na kwiatek w ciem­nościach nocy
ktoś z ta­tuażem w kształcie czaszki
Znał plo­tek siłę, lecz on się nie bał
i zacza­rował wszys­tkie no­ce gwiaz­da­mi

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 grudnia 2011, 10:06

Cho­lera, z której to baj­ki Yes­tem, dobre..;)

o ry­cerzu pew­ni­kiem , zaczarowanym..;) 

... ty­powa his­to­ria, w niety­powy sposób podana...

;-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]