W niedzieli jest jakiś [...] – Hares

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Hares — zgromadziliśmy 8 opinii.

W nie­dzieli jest ja­kiś cud. Ten rodzaj spo­koju , które­go nie da się prze­nieść na in­ny dzień.

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 marca 2017, 20:23

Dobre 

OW­SZEM JEST.............NIEPOW­TARZAL­NOŚĆ, JA­KAŚ ULOTNOŚĆ............... 

Zde­cydo­wanie nie­dziela na­leży do ma­gicznych dni. 

Nie­dziela to al­bo dzień le­nis­twa, al­bo od­wrot­nie, trze­ba nad­ro­bić co się nie zdążyło w ty­god­niu, niestety. 

ja lu­bię nie­dziele, ale nie lu­bię poniedziałku 

aż się na płacz zbiera , w rzeczy mno­giej ;) 

w sa­mej rzeczy Na­talio :) 

... i le­nis­twa które jest tak bar­dzo po­toczne , kiedy nie ma co ro­bić ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

natalia(__ups

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi