W każdym jest stwórca i [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 4 opinie.

W każdym jest stwórca
i des­truk­tor

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 grudnia 2011, 18:36

Trójka mądrości? Al­bo zębis­ka sze­rokie, al­bo pyszczek mrówko­jada... :P 

Masz na myśli... biały kieł? :P 

Magdalena
Zaw­sze jest pot­rzeb­ny, zawsze...

Ro­dion OK

Paulina
I dzieło i... pogorzelisko...

Grażyna
Nie przy­pisuję so­bie żad­nych zasług. Nie wy­daje mi się, żebym mu­siał Ci przy­pomi­nać o czymś, o czym sa­ma dob­rze pamiętałaś.
Przyk­ro mi, że Cię roz­cza­rowałem... nie wiem, o ja­kiej ko­mer­cji mówisz... Proszę o wyjaśnienie. 

...a cza­sami pot­rzeb­ny jest cu­dotwórca ja­ko me­diator między nimi... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność