Wiem, czuje to … [...] – teoodoor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teoodoor — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wiem, czu­je to … Gdzieś na końcu dro­gi, którą ob­rałem jest sens. Od­wa­ga i rozsądek wskażą mi właści­wy kieru­nek!

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 listopada 2010, 14:23

Tak też można dro­gi ko­lego.Oso­biście też tak myślałem do ok. 28 ro­ku i mnie się nie udało.Możesz pru­bować jak chcesz.He he dużo by można pi­sać sa­mo życie. 

Po co pra­cowac ;p zna­leść bo­gatą żonę hehe 

Su­per jeszcze bym do­dał do kom­ple­tu ciężką pra­ce ;-) Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi