widać w nich ład [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 20 opinii.

wi­dać w nich ład i chaos
jest światło i mrok
wo­da i ogień
ra­dość i ból
nadzieja i zwątpienie
miłość i nienawiść
wszystko

i
pustka

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 kwietnia 2013, 16:57

Tak? ;) :))) 

ta­kie są i mo­je :) 

:))) 

To nie oczy są straszne, tyl­ko pus­tka wewnętrzna tych osób, ot­chłań i po­gorze­lis­ko w sercu...
Cho­ciaż cza­sem z po­piołu no­we życie wyrasta.
Miłego dnia :) 

Ag­nie­szko, dziękuję za miłe słowa i piosenkę. :)
Tak, ser­ca, cha­rak­te­ry, dusze... ale to w oczach, które są wro­tami wszys­tko widać.
Poz­dra­wiam :) 

Tyl­ko w oczach można zo­baczyc to wszys­tko bo prze­cież ,Czy te oczy mogą kłamac?chy­ba nie?-poz­dra­wiam miło Yes­tem :)

Odtwórz  

Bar­dzo dziękuję za Twoją cząstkę.
Miłego po­połud­nia. :) 

Tym wy­rażają się Twe niemyśli
że tworzą ob­ra­zy przeróżne
każdy swe treści wypowie
od­najdując w słowach
cząstkę siebie

Po­jem­ne słowa :) 

Ah...Cieszę się XD 

Na­cik, podzi­wiam Two­je zdol­ności. :D

Ag­nes, czy im wol­no? ;) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]