Usiadł na chwilę zmęczony [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

Usiadł na chwilę zmęczo­ny ognianiesieniem.
Chma­ra dzięciołów ob­siadła mu głowę.
Wie­czo­rem od­le­ciały, jak bom­bowce lecące na... misję.
Uj­rzał jas­ność i myśl ta­ka zaświ­tała mu w głowie:
- Piep­rzyć ludzi, te­raz so­bie za­palę...

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 sierpnia 2011, 11:25

Olu, to pros­te, pra­wie prostackie...
Może za głębo­ko szu­kasz, a nie widzisz te­go, co pływa na wie­rzchu? Usiądź, przeczy­taj choć końcówkę i... nie pal. :)

~Wil­ceeQ`
Pe­wien zna­ny poeta po­wie­działby w tym epo­kowym momencie:
- Ty się, mała nie denerwuj.
Gryź kaszankę i ob­serwuj. :P
Poz­dra­wiam. :) 

Dob­ra, niech będzie - żyj­cie w swym świecie ;d 

No właśnie nie wiem, nie wiem :( 

Olu, Ciebie? No wiesz?
Nie przej­muj się, ja też nie bar­dzo. ;)
:) 

Możesz mnie za­bić... nie wiem o co w tym chodzi :( 

To niedob­rze, ma­my ruch pra­wos­tron­ny. ;)
Z moim bra­tem? Nie sądzę, nie mam bra­ta. :)
Co do moich myśli, poz­wo­lisz, że so­bie po­myślę tak długo,
jak będę miał na to ochotę, a jeśli chodzi [...] — czytaj całość

Bez obaw, ja chodzę po środ­ku ;>
O jak miło, może kiedyś się z nim zo­baczę. A i co do myśli, jeśli lu­bisz dłuższe i dość za­wiłe ba­wi się może wier­szem, tam wy­god­niej będzie po­pisać się słowem czy ry­mem ;) Bo w su­mie sam prze­kaz myśli za mi­lusi nie jest ;p 

Gdy­byś się nie oba­wiała, szłabyś... bliżej.
Wezmę, dla bra­ta w woj­sku. :) 

Gdy­bym się oba­wiała nie szła bym da­lej więc spo­koj­nie, ja poczęstuję ;) 

Nie dos­ta­niesz, nie palę.
Czy­taj, co dru­gie słowo, nie przemęczaj głowy. :) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność