Tylko czas i odległość [...] – Homar30

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Homar30 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Tyl­ko czas i od­ległość przeszko­dami miłości. Jak wo­da w ka­mieniu tak one w naszych ser­cach drążą dziury po­woli wypłukując uczu­cie.

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2009, 00:49

A mi się po­doba porówna­nie, wo­da drążąca dziury w ka­mieniu- to piękne ;) 

Ja się nie zgodzę. Jak się kocha to na­wet czas i od­ległość nam nie przeszkodzą. 

..ja­koś mi i mo­jemu fa­ceto­wi od­leglość nie przeszkadza.
Tyl­ko też za­leży o ja­kiej od­ległości miałeś na myśli... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]