To, że ktoś chwyta [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 3 opinie.

To, że ktoś chwy­ta inaczej niż ty, nie oz­nacza, że jest in­ny, gor­szy, niez­darny. Może po pros­tu jest le­woręczny?

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 maja 2019, 18:02

Może...zaś cza­sem le­piej wychodzi oce­nianie niż myślenie... 

O, fak­tycznie wkradła się li­terówka. Dzięki :) 

Tak, jest wiele zdol­nych, wrażli­wych, mądrych osób, które są leworęczne.
Chwy­tanie, pos­trze­ganie, spoj­rze­nie każdy ma włas­ne, niepowtarzalne.

PS.
Ja­kieś "r" się zaplątało.

Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]