Szczerze jebie mnie to [...] – Cytrynka006

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cytrynka006 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Szczerze je­bie mnie to czy in­te­resu­jesz sie ile ta­pety ma na so­bie,je­bie mnie to czy zwra­casz uwagę na to co na siebie zakładam, je­bie mnie czy zwra­casz uwagę na to co mówię lub ro­bię, całko­wicie je­bie mnie to czy in­te­resu­jesz się moim po­ziomem in­te­ligen­cji.je­bie mi czy lu­bisz ludzi których so­bie ce­nie, je­bie mnie to czy zwra­casz uwagę na to cze­go słucham i co oglądam.cza­sem się tyl­ko zastanawiam.
Sko­ro jes­teś lep­sza to po co się wy­powiadasz na te­mat tej twoim zda­niem gor­szej ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 sierpnia 2011, 16:27

Przes­tań tak je­bać, bo jeszcze ludzi pobudzisz. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi