Swoich zalet, nie wstydź [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Swoich za­let, nie wstydź się.
Uni­kaj złej konfrontacji.
Módl się za spokój.
Do­ceniaj przeszłość.
Nie ufaj fa­li emocji.
Próbuj opuścić głowę w chwi­lach chwały.
I bądź czuj­ny, bo zło ma sze­roki uśmiech.

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2019, 14:51

Wpadły i wypadły. 

czyżby 7 za­sad własnych 

Ro­zumiem, że z tym uśmie­chem, to sym­bol zła uk­ry­tego za fałszywą życzliwością.
Zos­ta­wiam fiszkę i uśmiech szczery.
Dob­ra­noc. :)) 

Znam swo­je za­lety.
Nie trze­ba mi te­go. Ale dziękuję. 

ład­na i mądra z Ciebie kobieta

to nic, że jes­teś stara 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]