Strach nie jest zły, [...] – Carol

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carol — zgromadziliśmy 5 opinii.

Strach nie jest zły, oz­nacza, że ma­my jeszcze coś do stra­cenia . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 października 2010, 23:53

Dziękuję za uz­na­nie :) . 

Z pun­ktu widze­nia "biolo­gii" strach jest na­tural­nym og­ra­nicze­niem chro­niący przed "zapęda­mi" różnych stworzeń. Skoczył bym tam, ale bo­je się, że nie do­lecę i się połamię. Po­zytyw­ne działanie strachu? Jas­ne! Ko­lega mnie wkurzył, [...] — czytaj całość

Dziękuję :)) 

świet­ne + ;) 

Pros­te i traf­ne , esen­cja złotej myśli :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte