Strach nie jest zły, [...] – Carol

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carol — zgromadziliśmy 5 opinii.

Strach nie jest zły, oz­nacza, że ma­my jeszcze coś do stra­cenia . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 października 2010, 23:53

Dziękuję za uz­na­nie :) . 

Z pun­ktu widze­nia "biolo­gii" strach jest na­tural­nym og­ra­nicze­niem chro­niący przed "zapęda­mi" różnych stworzeń. Skoczył bym tam, ale bo­je się, że nie do­lecę i się połamię. Po­zytyw­ne działanie strachu? Jas­ne! Ko­lega mnie wkurzył, [...] — czytaj całość

Dziękuję :)) 

świet­ne + ;) 

Pros­te i traf­ne , esen­cja złotej myśli :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]